B I N G O
ingen inre stress överbrygga kunskap kringkomponenter stimulans medbestämmande
utmaning performance sprida våra risker kundorienterat man kan inte dra av på takten i en uppförsbacke
det finns inga dumma frågor kreativitet som ligger i pipeline målinriktat kompetensökning
synnergieffekter focus tvärfunktionellt vi är bra, men vi kan bli ännu bättre win-win situation
vinnande koncept framtidstänkande showstopper framtidstro samarbete


Tillbaka