B I N G O
kreativitet samarbete det finns inga dåliga kläder kringkomponenter man kan inte dra av på takten i en uppförsbacke
focus tvärfunktionellt kundorienterat det skapar spinoffeffekter yttre faktorer
sprida våra risker bygga broar det finns inga dumma frågor ingen inre stress överbrygga kunskap
målinriktat stimulans kompetensökning processförbättring performance
win-win situation stoppa blödningen utmaning vision kvalitetssäkring


Tillbaka