B I N G O
samarbete yttre faktorer focus bygga broar vision
stoppa blödningen kompetensökning deep dive överbrygga kunskap vi är bra, men vi kan bli ännu bättre
ingen inre stress performance det finns inga dåliga kläder tvärfunktionellt kreativitet
det finns inga dumma frågor målinriktat processförbättring ökad förståelse kundorienterat
win-win situation kvalitetssäkring showstopper framtidstänkande synnergieffekter


Tillbaka