B I N G O
stoppa blödningen kompetensökning bygga broar det skapar spinoffeffekter framtidstro
showstopper kundorienterat vision focus samarbete
synnergieffekter överbrygga kunskap yttre faktorer sprida våra risker ingen inre stress
framtidstänkande det finns inga dumma frågor stimulans personlig utveckling medbestämmande
performance kreativitet win-win situation ökad förståelse kringkomponenter


Tillbaka