hoffa.se
Musik

Jag spelar främst synt/piano/keyboard, men även en del andra instrument. Skriva musik intresserar mig också. Jag är medlem i Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM


Dagens datum: 2019-03-22
Senast uppdaterad: 2016-10-11
Du är besökare nummer 1168 sedan starten den 18:e augusti 2001
Din publica IP-adress: 107.23.176.162
Kontakta mig på: