hoffa.se
Musik

Jag spelar främst synt/piano/keyboard, men även en del andra instrument. Skriva musik intresserar mig också. Jag är medlem i Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM


Dagens datum: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 2016-10-11
Du är besökare nummer 2907 sedan starten den 18:e augusti 2001
Din publica IP-adress: 54.159.91.117
Kontakta mig på: