hoffa.se
Musik

Jag spelar främst synt/piano/keyboard, men även en del andra instrument. Skriva musik intresserar mig också. Jag är medlem i Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM


Dagens datum: 2020-02-22
Senast uppdaterad: 2020-02-12
Du är besökare nummer 4111 sedan starten den 18:e augusti 2001
Din publica IP-adress: 34.226.244.70
Kontakta mig på: